fbpx

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Olimedica Izabela Żmudzińska (zwana dalej Olimedica), ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, REGON: 812036179.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Olimedica oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Olimedica.
 3. Olimedica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane Osobowe

 1. Olimedica przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących usługi Olimedica oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Olimedica oraz Produktów i usług partnerów handlowych Olimedica, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Olimedica wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Olimedica jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na usługi Olimedica,
  3. reakcji na informacje przesłane Olimedica z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
  5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica oraz Produktów i usług partnerów handlowych Olimedica, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 4. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Olimedica.
 5. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica oraz produktów i usług partnerów handlowych Olimedica.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Olimedica. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Olimedica będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Olimedica, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń Olimedica.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 11. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych olimedica.pl
 12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu usług Olimedica, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny olimedica.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.olimedica.pl (określone szczegółowo w Polityce Plików Cookies)
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony olimedica.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.olimedica.pl.
 13. W przypadku uzyskania przez Olimedica wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.olimedica.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Olimedica może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

III. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny olimedica.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.olimedica.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

IV. Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://www.olimedica.pl/kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Olimedica i dostępnych na www.olimedica.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Olimedica zwracać się do czytelników po imieniu. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Olimedica oraz partnerów handlowych Olimedica)
 3. Olimedica zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Olimedica.
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu olimedica.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Olimedica i www.olimedica.pl.
 5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.olimedica.pl.
 6. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VII. Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Olimedica przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Olimedica nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

IX. Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Olimedica i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Olimedica nie podlegają Polityce Prywatności.

X. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Olimedica nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.olimedica.pl/. w przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. w odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Olimedica nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Olimedica serwisu i newsletterów.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Portal www.olimedica.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies – czyli tzw. „ciasteczka” są danymi informatycznymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portal i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu Olimedica Centrum Medyczne, ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych naszego portalu do preferencji Użytkownika oraz ich optymalizacji, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia nam ich ulepszanie
 • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła.

W ramach naszego Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu twojej przeglądarki internetowej.

Za pomocą portalu olimedica.pl mogą być też umieszczane cookies pochodzące z serwisów facebook.com oraz google.com. Takie umieszczanie plików cookies przez partnerów serwisu uregulowane jest jednak oddzielnymi politykami cookies tych serwisów. Jeśli nie chcesz aby te serwisy umieszczały pliki cookies przed wizytą na stronie olimedica.pl należy wylogować się z facebook.com oraz google.com

Dowiedz się więcej na temat plików COOKIES.

Jak do nas trafić?

© 2020 Copyright Olimedica Centrum Medyczne. All rights reserved.